เที่ยวทิพย์ แผนที่ ท่องเที่ยวนาขันบันใด มู๋กังจ่าย Mù Cang Chải District, Yen Bai, Veitnam

เส้นทางและแผนที่อาจจะผิดผลาดไปบ้างต้องขออภัยมาด้วยนะครับ ไปมาแล้วค่อยมามาร์คจุดไม่ได้มาร์คตอนนั้น

พอเดินทางถึงเมืองมู๋กังจ๋ายแล้ว ที่พัก ร้านอาหาร รถบัสก็จะอยู่เส้นกลางเมือง แนะนำมุมแสงเช้าให้ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมา ขับมาเรื่อยๆก็จะเจอ ตามรูป

มีอับเดดจากฮานอย บักเซิน นินบิง ไปถึงซาปา เดวมาอับครบชมรูปไปก่อน

Tu Le, Yen Bai, Veitnam,agroculture, asia, asian, bali, burma, cambodia, china, control, county, curve, earth, ecology, environment, farm, field, food, green, ground, grows, horticulture, indochina, land, landscape, lao, leaf, local, malaysia, management, mountain, myanmar, nature, outside, patchwork, plant, plantation, regulation, rice, rough, saigon, soil, sunset, terrace, thailand, travel, valley, vietnam’, ‘agroculture, asia, asian, bali, burma, cambodia, china, control, county, curve, earth, ecology, environment, farm, field, food, green, ground, grows, horticulture, indochina, land, landscape, lao, leaf, local, malaysia, management, mountain, myanmar, nature, outside, patchwork, plant, plantation, regulation, rice, rough, saigon, soil, sunset, terrace, thailand, travel, valley, vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *